Informacja dla posiadających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z rolniczej działalności

Drukuj
środa, 21, lipiec 2021

162653

 

Informacja dla posiadających folie rolnicze i inne odpady pochodzące z rolniczej działalności

 

         Wójt Gminy Ostaszewo informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Zgodnie z regulaminem naboru wniosek o dofinansowanie należy złożyć w NFOŚiGW w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Ostaszewo posiadający odpady typu folia rolnicza, siatka, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag, którzy są zainteresowani odbiorem w/w odpadów, proszeni są
o wypełnienie załączonego formularza oświadczenia i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy Ostaszewo do dnia 18 sierpnia br.

 

Oświadczenia złożone po wskazanym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku o dofinansowanie. Złożenie przez Urząd Gminy wniosku o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości do 100% kosztów unieszkodliwienia lub odzysku folii rolniczych lub innych odpadów
z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej.

Maksymalna kwota dofinansowania do unieszkodliwienia bądź odzysku 1 tony odpadów wynosi 500 zł. 

Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania,
a rzeczywistymi kosztami odbioru odpadów ponosić będą ich posiadacze.

Ostateczny koszt odbioru znany będzie po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów odbioru odpadów od rolników.

Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w wyznaczone przez gminę miejsce w ustalonym terminie.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Ostaszewo dotacji
z NFOŚiGW przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

                                                                                                        

 

 

   Wójt Gminy Ostaszewo

                                                                                 (-) Michał Chrząszcz

 

 

OŚWIADZENIE

 

Dotyczy: Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej –pobierz tutaj

 

 

 

 

 

 

 

Monday the 20th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.