Deklaracja dostępności

Drukuj
Kategoria: Deklaracja dostępności
wtorek, 20, kwiecień 2021

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Gmina Ostaszewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Ostaszewo: www.ostaszewo.pl.

* data publikacji strony internetowej: 29 maja 2012 r.

* data ostatniej istotnej aktualizacji: 29 maja 2012 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niegodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

* Artykuły sprzed 23.09.2020 r. zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.

* Aktualnie trwają prace nad konwersją nowo zamieszczanych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

* Deklarację sporządzono dnia 24.03.2021 r.

* Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 24.03.2021 r.

* Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

* Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontraktowe

* za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bryk.

* e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

* telefon: 55-247-13-18 w. 32.

Każdy ma prawo:

* zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu;

* zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu;

* wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 Żądanie musi zawierać:

* dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

* wskazani strony lub elementy strony, której dotyczy żądanie;

* wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji dostępnej.

Rozpatrzenie powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienia dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 * organ nadzorujący: Wójt Gminy Ostaszewo

 * adres: Urząd Gminy w Ostaszewie

               ul. Kościuszki 51

               82-112 Ostaszewo

* e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

* tel. 55-247-13-18

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Lokalizacja

Urząd Gminy w Ostaszewie

ul. Kościuszki 51

82-112 Ostaszewo

Budynek Urzędu Gminy w Ostaszewie usytuowany jest przy ul. Kościuszki 51. Bariery architektoniczne: schody oraz wąskie korytarze, uniemożliwiają w chwili obecnej poruszanie się po Urzędzie osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku jest także ograniczony schodami i wąskimi drzwiami wejściowymi. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są we wszystkich sprawach na parterze budynku urzędu.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, lecz oznakowanie wykonane jest w sposób kontrastowy.

Parking przy Urzędzie Gminy w chwili obecnej nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Jednak, planowane jest jego wyznaczenie i wykonanie przed budynkiem Urzędu (równolegle do głównej ulicy). Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy. W urzędzie brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. Urząd nie posiada tłumacza migowego, ani pętli indukcyjnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Monday the 20th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.