Nowy system gospodarki odpadami – deklaracje do 28 lutego 2013!

Drukuj
czwartek, 14, luty 2013

Wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do końca lutego muszą złożyć w Urzędzie Gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

1-go lipca w naszej gminie zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą, gmina będzie odpowiadała za odbieranie wszystkich "śmieci" powstających w gospodarstwach domowych. Dotychczasowe Państwa umowy z podmiotami odbierającymi te odpady, jak zapewniano w rozmowach, obowiązywały będą do końca czerwca - bez konieczności ich wypowiadania. Od lipca do Państwa obowiązków będzie należało przede wszystkim właściwe zbieranie odpadów oraz uiszczanie na rzecz gminy stosownej opłaty.

 

Zanim to nastąpi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Ostaszewo,  wszyscy właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do końca lutego muszą złożyć w Urzędzie Gminy pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji do pobrania w załączeniu. W przypadku jakichkolwiek pytań z nią związanych proszę kontaktować się p. Jerzym Bełcikiem – Sekretarzem Gminy.

 

Wyliczoną samodzielnie w deklaracji miesięczną opłatę będziecie Państwo uiszczać, począwszy od lipca br., nie rzadziej niż raz na kwartał (można jednak częściej – np. co miesiąc), w następujących terminach: za styczeń, luty i marzec – do 15 kwietnia, za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 lipca, za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 października, za październik, listopad i grudzień – do 15 stycznia.

 

W naszej gminie przyjęta została metoda „osobowa”, co oznacza, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszona przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty (stawka ta wynosi 16 zł/mieszkańca/miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny 8 zł/mieszkańca/miesiąc). Wpisując
w deklaracji niższą stawkę zobowiązują się więc Państwo do selektywnego zbierania odpadów, co będzie podlegało kontroli podmiotu odbierającego odpady w imieniu gminy.

 

Selektywna zbiórka odpadów będzie odbywała się na dwa sposoby – na terenie nieruchomości (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz szkło) oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Ostaszewie (papier, metale, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz popioły). Punkt ten będzie czynny 3 razy w tygodniu (przed południem, po południu oraz w weekend).

 Pobierz deklarację

Wednesday the 22nd. modyfikacje oraz wdrożenie: Emil Firko
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.