Ogłoszenie LGR Rybacka Brać Mierzei

Drukuj
poniedziałek, 07, październik 2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza 5 naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

1.2.1 Dialog społeczny i udział lokalnych społeczności w badaniu i zarządzaniu zasobami rybołówstwa

1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

1.2.5 Tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury

1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne

1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Termin składania wniosków 17.10.2019 r. - 31.10.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-132019-przedsiewziecie-1-2-1-dialog-spoleczny-i-udzial-lokalnych-spolecznosci-w-badaniu-i-zarzadzaniu-zasobami-rybolowstwa/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-142019-przedsiewziecie-1-2-3-promowanie-zachowanie-lub-upowszechnianie-rybackiego-dziedzictwa-kulturowego/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-152019-przedsiewziecie-1-2-5-tworzenie-lub-rozwijanie-lancucha-dostaw-produktow-sektora-rybolowstwa-rybactwa-srodladowego-i-akwakultury/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-162019-przedsiewziecie-1-1-1-caloroczne-produkty-turystyczne/

https://rybackabrac.pl/ogloszenie-o-naborze-172019-przedsiewziecie-1-1-4-wykorzystanie-wodnego-potencjalu-obszaru/

Sunday the 20th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.