Spotkanie pn. „Co dalej z naszymi odpadami?”

Drukuj
środa, 12, grudzień 2012

   Od 1 lipca 2013 roku zmieni się system gospodarki odpadami. W myśl nowej ustawy śmieci mieszkańców przejmie gmina. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na gminę oraz samych mieszkańców Wójt Gminy Ostaszewo, Robert Ciżmowski, postanowił zorganizować szeroką akcję konsultacyjno-edukacyjną.


   Pierwsze spotkanie, otwarte dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, odbyło się 10 grudnia o godz. 18.00 w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie. W zebraniu uczestniczyło ok. 70 osób i miało ono charakter konsultacyjno-informacyjny. Wójt przedstawił szczegółowo nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w naszej gminie, omówił zawarte w nim kwestie i wyjaśnił wszelkie zapisy.
   Wójt przedstawił również projekty uchwał w sprawie gospodarki odpadami, dotyczące ważnych zagadnień – metody naliczania opłaty, wysokości opłaty, częstotliwości wywozu, trybu uiszczania opłaty oraz wzoru deklaracji selektywnej zbiórki odpadów.
   Przybyli na zebranie mieszkańcy gminy uważnie wysłuchali wszystkich informacji i zadawali pytania odnośnie nowego systemu. Wójt szczegółowo objaśniał wszelkie zastrzeżenia i wątpliwości oraz zachęcał zebranych do wyrażania własnych opinii.
   Podczas spotkania mieszkańcy mogli zdobyć nowe informacje odnośnie przyszłego systemu gospodarki odpadami, dzięki czemu będą mogli się lepiej przygotować do wypełniania narzuconych ustawowo obowiązków.
Wójt zapowiedział przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w tym zakresie – wydanie broszury-poradnika, w którym znajdą się wszystkie najpotrzebniejsze informacje odnośnie systemu; cykl spotkań z mieszkańcami w każdym sołectwie; festyny edukacyjne; ulotki, plakaty itp.
   Pierwsze zebranie w sprawie odpadów spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Mamy nadzieję, że podczas kolejnych frekwencja będzie wzrastała, ponieważ jest to bardzo ważne zagadnienie, które dotyczy nas wszystkich.

Sunday the 17th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.