Gminna nieruchomość na sprzedaż

Drukuj
wtorek, 11, grudzień 2012

mleczarniaWójt Gminy Ostaszewo zawiadamia, że wystawiono na sprzedaż znajdującą się w Nowej Cerkwi nieruchomość nr 234/2 o pow. 0,0592 ha wraz z budynkiem byłej zlewni mleka o kubaturze 272,60 m2.


Wszystkich zainteresowanych nabyciem tej nieruchomości zapraszamy na II rokowania, które odbędą się 08 stycznia 2013 roku o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy.
Cena wywoławcza wynosi 24 000,- zł. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT (23%).
Aby przystąpić do rokowań należy do dnia 04 stycznia 2013 roku wpłacić kwotę
4 800 zł, w formie zaliczki na konto 71 8309 0000 0040 0057 2000 0060.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ROKOWANIA SPRZEDAŻ" – do dnia
08 stycznia 2013 roku do godz. 9.00 (decyduje data wpływu) w sekretariacie UG Ostaszewo.
Zgłoszenie udziału powinno zawierać:
- imię i nazwisko, adres lub nazwę firmy oraz siedzibę,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez
zastrzeżeń,
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z nr konta, na które zwrócona zostanie zaliczka.

Odpowiedzi na wszelkie pytania w związku z rokowaniami udziela p. H. Kamińska, pok. 6, tel. 55 247 13 28.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sunday the 17th.
Template © FreeTemplateSpot and TopOnlinePoker - All rights reserved.
Na tej stronie zastosowano mechanizm ciasteczek. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie mechanizmu ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.